Prostorová

Text: Richard Krajčo
Hudba: Richard Krajčo

Byt chtít v siločarách,
míli síly v cíli mít,
z kružnic volat v parabolách,
přímky z dýmky pít.

Šabadubap, šabadubap, ctít množin tah,
Šabadubap, šabadubap, v meziprostorách si žít
a v rovnovahách líně v klíně líhně sít.

Má malá mapa má
v křídlech kolibříků
spousty průsečíků.

Sny sklít do obrázkových
odlesků stuh paprsků,
zvukem zdobit, světlem lomit,
průnik zdunit vůní z poklesků.

Šabadubap, šabadubap, ctít množin tah,
Šabadubap, šabadubap, v meziprostorách si žít
a v molekulách se pilně silně třít.

Má malá mapa
má v křídlech kolibříků
spousty průsečíků.