PAN SEN

Text: RICHARD KRAJČO, RADOVAN ŠŤASTNÝ
Hudba: NIKOLAJ ARICHTEV, RICHARD KRAJČO

DOVOLTE ABYCH SE PŘEDSTAVIL
JSEM PAN SEN
JSEM DO SRDCE ŘEKA, /V NÍ SÍŤ/,
V NÍŽ CHCEŠ BÝT ...ZCELA JISTĚ POLAPEN,
JSEM PAŘÍŽ V OZVĚNÁCH
POUHÉ ZRCADLENÍ ,
JSEM NAPLNĚNÍM SNAH TAM, KDE NIC NENÍ
JSEM VIRTUÁLNÍ BYTÍ
A TY LOVEC CHVIL, CO SE CHYTÍ...
V NOCI SNÍŠ MÉ, JÁ SNÍM TVÉ
V NOCI SNÍŠ MÉ, JÁ SNÍM TVÉ
V NOCI SNÍŠ MÉ, JÁ SNÍM TVÉ SNY
V NOCI SNÍŠ MÉ, JÁ SNÍM TVÉ SNY
DOVOLTE ABYCH SE PŘEDSTAVIL
JSEM PAN KLAM
Z POD ZAVŘENÝCH VÍČEK
JAK PROUŽEK SVĚTLA UNIKÁM,
JAK VŮNĚ SPÁLENIŠTĚ
KDES MÍSÍ SE VČERA S PŘÍŠTĚ
A DNES VÁM BÁJEČNÝ KOKTEJL
/ZE LŽÍ A PŘEDSTAV/
NAMÍCHÁM. . .
V NOCI SNÍŠ MÉ, JÁ SNÍM TVÉ
V NOCI SNÍŠ MÉ, JÁ SNÍM TVÉ
V NOCI SNÍŠ MÉ, JÁ SNÍM TVÉ
V NOCI SNÍŠ MÉ, JÁ SNÍM TVÉ
V NOCI SNÍŠ A JÁ SPÍŠ. . . NE
DOVOLTE ABYCH SE PŘEDSTAVIL
JSEM PAN SEN
DOVOLTE ABYCH SE PŘEDSTAVIL
JSEM PAN SEN
DOVOLTE ABYCH SE PŘEDSTAVIL
JSEM PAN SEN
DOVOLTE ABYCH SE PŘEDSTAVIL
JSEM PAN SEN